Polityka prywatności serwisu

eSky.pl S.A. (zwany dalej eSky) z siedzibą w Radomiu, przy pl. Jagiellońskim 8, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383663, NIP 948-19-87-199, REGON 670140736, kapitał zakładowy 990 471,00 PLN wpłacony w całości, świadczy usługi wynajmu powierzchni reklamowej na rzecz ECOM MEDIA sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 42, 01-171 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427517, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą NIP: 527-268-10-63 oraz REGON: 146228193, i która świadczy usługi na zasadach określonych w regulaminie usług tego podmiotu.

eSky świadczy na rzecz użytkowników odwiedzających stronę parkingi.esky.pl wyłącznie usługę polegającą na możliwości skorzystania z wyszukiwarki podmiotu zewnętrznego, tj. ECOM MEDIA sp. z o.o. sp.k. poprzez udostępnienie jej treści na serwisie eSky. W związku z tym, że eSky nie świadczy usługi wyszukiwania i wynajmu miejsc parkingowych, eSky nie odpowiada za prawidłowe wykonanie umowy zawartej przez użytkownika z ECOM MEDIA sp. z o.o. sp.k., dodatkowo w zakresie danych zebranych na potrzeby zawarcia i świadczenia usługi przez ECOM MEDIA sp. z o.o. sp.k., eSky nie jest administratorem danych osobowych użytkowników, w szczególności podawanych w formularzu zamówienia.

Korzystanie w jakikolwiek sposób z serwisu znajdującego się pod adresem parkingi.esky.pl odbywa się na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę korzystającą z serwisu parkingi.esky.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nigdy nie udostępniamy i nie sprzedajemy danych personalnych czy adresowych naszych klientów/użytkowników osobom trzecim.

Dane osobowe

eSky jest wyłącznie administratorem danych osobowych zebranych na potrzeby prawidłowego wyświetlenia strony parkingi.esky.pl. W związku z tym eSky nie jest administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez ECOM MEDIA sp. z o.o. sp.k. w związku ze świadczeniem usług przez tę spółkę.

W zakresie, w jakim eSky jest administratorem danych, podanie danych osobowych jest fakultatywne, a użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

eSky przetwarza wyłącznie dane osobowe, które mogą być związane z instalacją plików cookies na urządzeniu użytkownika.

Bezpieczeństwo

Formularze zamówień, które wymagają podania pełnych danych adresowych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu i łączenie się z nimi odbywa się z użyciem bezpiecznego połączenia (SSL) szyfrowanego kluczem 128 bitowym. Identyfikacja serwera jest możliwa dzięki certyfikatowi serwera.

Cookies oraz adres IP

Ze względów technicznych, znacznie poprawiających sprawność korzystania z naszego serwisu, korzystamy z plików cookies zapisywanych na komputerze użytkowników oraz zbieramy informacje o adresie IP. Nieudostępnienie ich bądź skasowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszego serwisu, za co parkingi.esky.pl nie odpowiada.

Wyłączenie odpowiedzialności

Serwis parkingi.esky.pl nie bierze odpowiedzialności za informacje o parkingach znajdujące się na tej stronie. Wszystkie opisy parkingów dostarczane są przez ich właścicieli. Serwis parkingi.esky.pl nie odpowiada również za pojazdy i mienie pozostawione na współpracujących parkingach. O bezpieczeństwo samochodu i/lub mienia powinna zadbać obsługa parkingu.