Polityka Prywatności serwisu Parklot.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Wakacje.pl S.A. z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 413, 80-309 Gdańsk, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000315229, REGON 192058039, NIP 9570778385. Wakacje.pl S.A. jest również podmiotem przetwarzającym dane, w sytuacji gdy zdecydujesz się na rezerwację i zakup usługi rezerwacji parkingu przy lotnisku za naszym pośrednictwem. .

JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy tylko te dane, które nam przekażesz. Aby zarejestrować się w naszym serwisie wymagamy od Ciebie podania adresu mailowego i ustawienia przez Ciebie hasła dostępu do konta. Aby złożyć rezerwacje wymagamy od Ciebie podania adresu mailowego, numeru telefonu, imienia i nazwiska, numeru rejestracyjnego samochodu. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne abyśmy mogli zawrzeć umowę pośrednictwa w rezerwacji usługi parkingowej i skontaktować się z Tobą w sprawie rezerwacji. Przy dokonywaniu rezerwacji zapisujemy również adres IP Twojego komputera, z którego dokonujesz rezerwacji oraz dane o ruchu na naszej stronie.

Używamy również plików cookies, które wykorzystywane są przez serwis internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Ci interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu autoryzacji po zalogowaniu. Pliki cookies wykorzystywane przez serwis internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Ciebie z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak dane sesji po zalogowaniu, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez naszą spółkę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. PARKLOT nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W ramach grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Wakacje.pl S.A. wyznaczony został IODO - inspektor ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:

Adres korespondencyjny: Wirtualna Polska / IODO / Jutrzenki 137a, 02–231 Warszawa, E-mail: iodo@parklot.pl

CEL PRZETWARZANIA

Głównym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zawarcie umowy pośrednictwa w rezerwacji.

Będziemy wysyłać do Ciebie wiadomości, zawierające informacje o dostępnych promocjach, wydarzeniach, konkursach i bonusach. Jeżeli podałeś dane inne niż adres mailowy, to będziemy mogli spersonalizować oferty i wiadomości specjalnie dla Ciebie. Dzięki temu będziesz otrzymywać informacje odpowiadające Twoim zainteresowaniom i preferencjom. Nikt nie lubi spamu.

Aby móc ciągle ulepszać nasz serwis, przetwarzamy dane, które nam podałeś dla celów statystycznych. Chcemy być coraz lepsi, dlatego musimy perfekcyjnie znać naszych użytkowników.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, pisz śmiało do nas. Odpowiemy na wszystkie wątpliwości.

PODSTAWA PRZETWARZANIA

Dane, które podajesz rejestrując się w naszym serwisie, a które są niezbędne dla realizacji rezerwacji przetwarzamy na podstawie umowy. Musimy znać Twoje imię, nazwisko, email i numer telefonu, abyśmy mogli zrealizować usługę pośrednictwa w rezerwacji parkingu. Dodatkowo, od firm i instytucji w celu wystawienia dowodu sprzedaży potrzebujemy również numeru NIP. Potrzebujemy tych danych również, aby rozliczyć usługę oraz zabezpieczyć ewentualne roszczenia powstałe w wyniku jej realizacji. W trakcie trwania usługi dane kontaktowe będą nam służyć do informowania Cię w sprawach związanych z Twoją rezerwacją oraz do promocji naszej marki i świadczonych usług.

Dane, które podajesz dobrowolnie, wykorzystujemy także dla celów statystycznych oraz na potrzeby marketingu usług własnych (analizowanie danych i profilowanie). Podstawą ich przetwarzania jest nasz uzasadniony interes. Musimy wiedzieć co dzieje się w naszym serwisie a ponadto staramy się ciągle go ulepszać i dopasowywać do Twoich potrzeb.

KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie naszych pisemnych poleceń. Kategorie podmiotów, którym przekazujemy dane znajdziesz poniżej. Przekazanie tych danych jest niezbędne do realizacji usługi, jej rozliczenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Do przekazania danych takim partnerom jak dostawcy narzędzi reklamowych niezbędna nam jest Twoja zgoda.

Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Przedstawiamy wam kategorię podmiotów, którym dane przekazujemy w związku z realizacją usługi:

TWOJE PRAWA

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, pytania lub chciałbyś dowiedzieć się jeszcze więcej, pisz na adres kontakt@parklot.pl. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe!

Pamiętaj, że:

  1. masz prawo w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę. Nie będzie to miało negatywnych konsekwencji. Po prostu przestaniemy przesyłać do Ciebie nasze wiadomości marketingowe. Cofnięcie zgody pozostaje oczywiście bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, jeszcze na podstawie zgody. Jeżeli chcesz cofnąć zgodę, edytuj swoje dane w profilu lub napisz do nas na adres kontakt@parklot.pl.
  2. masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych;
  3. masz prawo sprostować swoje dane osobowe a nawet je usunąć. Usunięcie danych, które są niezbędne do świadczenia usługi jest równoznaczne z usunięciem konta z serwisu.
  4. masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz żądać ograniczenia tego przetwarzania;
  5. względem danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda, masz prawo żądać ich przeniesienia;
  6. masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Dopóki jesteś z nami, Twoje dane są przez nas przetwarzane. Gdy usuniesz konto, Twoje dane będą jeszcze przez nas przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do rozliczenia ewentualnych rezerwacji oraz przez okres przedawnienia roszczeń.

Zawsze możesz się z nami skontaktować pod adresem kontakt@parklot.pl. Postaramy się pomóc!